Možete koristiti naše konsalting usluge u različitim oblicima.

Bilo da se učestvuje u projektovanju ili je riječ o korišćenju usluga podrške od strane krajnjeg korisnika,  konsultanti su visoko kvalifikovani i iskusni kako bi pružili očekivani i maksimalni nivo podrške. 

Projekt menadžment je važan dio procesa, od faze kreiranja preko implementiranja do faze održavanja, u smislu vođenja projekta na način kako je to isplanirano i predviđeno. Svi projekti se tretiraju na isti način nezavisno od toga da li je riječ o manjim ili većim projektima, ili od toga da li podrazumijevaju jednu ili više faza između kreiranja i podrške. Proces projektnog  upravljanja razvijen i usvojen od strane Commerce Engineering d.o.o. dokazao se kao dobra investicija i garancija korisniku da će dobiti potpun i isplativ projekat.