MREŽNI NADZORNI SISTEMITehnologija
Mrežni nadzorni sistemi omogućavaju korisnicima da gledaju, nadgledaju i snimaju informacije putem mreža kao što su LAN mreže, širokopojasni Internet, telefonske i mobilne mreže.
U odnosu na tradicionalne analogne sisteme nadzora mrežni sistemi prenose informacije sa udaljenih lokacija od bilo kuda i u bilo koje vrijeme prema korisniku bez obzira na njegovu lokaciju. Korištenjem mrežnih sistema nadzor postaje prikladan i komforan, nudi platformu za integraciju kao i za razvoj mnogih drugih aplikacija kod kojih je kvalitetna informacija sa udaljenih lokacije od velikog značenja.

Osnovne karakteristike:
Fleksibilno povezivanje: LAN, ADSL, PSTN (telefonska linija) , Internet, mobilne mreže...
Real-time informacije
Digitalno snimanje podataka
Inteligentno i automatsko upravljanje događajima
Telemetrijska kontrola (PTZ kamere, daljinsko upravljanje relejima, itd.)

Skalabilna arhitektura
Nadzor preko Interneta i mobilnih mreža

Sistemi mrežnog nadzora prikladni su za različite aplikacije u različitim industrijama.
Mogućnost daljinskog nadzora smanjuje troškove
Dostupnost informacija sa udaljene lokacije omogućuje drastično smanjenje troškova transporta prema nadziranim lokacijama (i nazad) ne računajući brzinu kojom informacija dolazi (i time povećava efikasnost).
Ovu karakteristiku najviše cijene nadzorn centri (za vizualnu verifikaciju )

Fleksibilnost
Digitalni mrežni nadzorni sistemi su fleksibilni, jer omogućavaju prijenos informacije putem raznih komunikacijskih kanala (lokalna mreža, Internet, telefonska linija, ISDN, mobilne mreže) čime se korisnik ne izlaže dodatnim troškovima već koristi ono čime raspolaže.

Skalabilnost
Digitalni sistemi jednostavno se prilagođavaju potrebama korisnika, jer su dizajnirani da omoguće “ plug &
 play” funkcionalnost kako za male i jednostavne tako i za velike kompleksne instalacije.

Integracija
Mrežni sistemi lako se i jednostavno integriraju u postojeće mrežne kapacitete kojima korisnik raspolaže.