Klijenti

Donosimo izvod iz naših referentnih klijenata

•    JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
•    Elektroprivreda BiH,“Podružnica HE na Neretvi „Jablanica
•    JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o.
•    Federalno ministarstvo kulture i sporta
•    AE Sigurnost d.o.o. Zenica
•    VILA EDEN d.o.o. Mosta
•    Rudnik mrkog uglja“Zenica“d.o.o. Zenica
•    INTERAGENT d.o.o.
•    AK EL&GO d.o.o.
•    GRANDEX d.o.o.
•    BOSNAPLAST d.o.o.
•    HERCEGOVINALIJEK d.o.o.
•    BH Telecom d.d. Sarajevo
•    CESAR’S d.o.o. Mostar
•    Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
•    Federalno ministarstvo prostornog uređenja
•    Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
•    Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
•    Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH
•    Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo

 

Partneri