Prodaja

 

Izdvajamo informatička oprema za procesuiranje putnika i prtljaga

  • Barcode čitači
  • Printeri ukrcajnih kartica i tagova
  • Čitači putnih isprava
  • Čitači ukrcajnih kartica
  • Tastature sa čitačem pasoša
  • Kiosci za samostalnu prijavu na let

Kao izdvojene reference navodimo:

  • Informatička oprema za procesuiranje putnika i prtljaga - JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.
  • Kiosci za samostalnu prijavu na let - JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.