Projekti, Software, IT oprema

"Elektronska učionica" Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Isporuka suhih transformatora uzbude 800 kVA i vlastite potrošnje 630 kVA za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice HE na Neretvi Jablanica
Projekti, Energetika

Isporuka suhih transformatora uzbude 800 kVA i vlastite potrošnje 630 kVA za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice HE na Neretvi Jablanica

Isporuka mjernih transformatora za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice HE na Neretvi Jablanica
Mjerna oprema, Projekti, Energetika

Isporuka mjernih transformatora za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice HE na Neretvi Jablanica

Mrežna oprema – JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o
Projekti, Networking

Mrežna oprema – JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o

Hardware resursi - JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.
IT oprema

Hardware resursi - JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.

Sistemski i aplikativni software - JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.
Software

Sistemski i aplikativni software - JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.