Upravljanje učionicom, saradnja, i procjene u realnom vremenu na klik miša.

Iskoristite tehnologiju i unaprijedite rad u učionici

Kolaboracija
Classroom Manager omogućava vam da stvarate kolaborativno okruženje za učenje.

    Podijelite dokumente, poruke, i web stranice bez problema
    Kreirajte grupa korisnika za podršku učenju zasnovanu na projektima
    Omugućite đacima i studentima da predstave svoj rad sa svojih uređaja

Upravljanje uređajima
Monitoring đačkih aktivnosti, mogućnost da nastavnik procijeni napredak i dobije povratne informacije.

    Snimanje i pregled đačkih radova, chat, i web stranice koje su posjetili
    Potpuno upravljanje povezanih računara preko user-friendly upravljačke konzole
    Start / Stop đačkog kompjutera radi uštede energije i upravljanje štampanjem
    Ograničite web stranice i upotrebu aplikacije; ograničiti korištenje vanjskih uređaja za sprečavanje virusa

Edukacijski alati
Procijenite đački rad u realnom vremenu i imajte u vidu stepen razumijevanja nastavne materije


    Kreirajte testove, pitanja i odgovore
    Napravite ispitivanja s audio i video datoteka
    Pratite đačke odgovore i rezultate te odmah procijenite razumijevanje

 

Implementirali smo Projekat Elektronske učionice za  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo